Hercertificering Overstempelbevoegdheid

Geplaatst op 7 december 2017

herwaarmerken

Wij vinden het belangrijk om onze klanten van een uitstekende kwaliteit producten te voorzien. Hierbij zijn kwaliteitsprocedures van groot belang. Naast een ISO 9001:2015 certificering, hebben wij in november van 2017 een vernieuwing van het door Lloyds Register uitgegeven Overstempelbevoegdheid Certificaat gekregen.

Ditech is door Lloyds Register Nederland bevoegd verklaard tot het her markeren van gecertificeerde materialen. Hiermee verklaart Lloyds dat Ditech op eigen locatie materialen mag hermerken en overstempelen.

De overstempelbevoegdheid biedt een verhoogde materiaal-identificeerbaarheid.
Door hermerken kunnen individuele producten getraceerd worden en wordt zichtbaar uit welke materialen zij afkomstig zijn. Overstempelen houdt ook in dat bijbehorende documentatie en materiaalcertificaten systematisch worden beheerd en verstrekt.